Režim dne

Základní škola a mateřská škola Vladislav

Útvar: Mateřská škola

 

REŽIM DNE

6.30-8.00

6.30-8.25

Doba určená pro příchody dětí do MŠ a předání dětí učitelkám

Volné činnosti a individuální nebo skupinové aktivity zaměřené především na spontánní hry, učení a zájmovou činnost, příp. individuální práce s jednotlivými dětmi

8.25-8.35 Tělovýchovná chvilka-zdravotní cvičení, pohybové hry, spontánní pohyb s hudbou
8.35-9.00 Hygiena, dopolední svačina
9.00-9.20 Řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání podle ŠVP
9.20-11.20 Hygiena, příprava dětí na pobyt venku, venkovní pobyt s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, přírodními jevy a okolním světem

V případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity ve třídách

11.20-11.40 Hygiena, 1.skupina oběd, 2.skupina logopedická chvilka
11.40-12.00 Prohození skupin
12.00-14.00 Hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek, odpočinek (spánek) dětí- respektující individuální potřeby dětí, individuální práce s dětmi, zejména s předškoláky
14.00-14.15 Hygiena, odpolední svačina
14.15-16.00 Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci nebo jinými pověřenými osobami, odchody dětí

Spontánní zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí