Plánované akce

TERMÍN AKCE
   Pečení brambor na školní zahradě
7.10.2019  Informativní schůzka
  Screeningové vyšetření zraku
  Dopravní legrácky – Národní dům v Třebíči
21.11.2019 Vánoční fotografování
  Návštěva pana Mikuláše v MŠ
 8.12.2019 Zpívání při rozsvícení vánočního stromu
 12.12.2019 Vánoční tvoření pro rodiče a veřejnost
  Vánoční nadílka
  7.1.2020 Školní zralost – Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková
  Návštěva pohyblivého betléma u Dvořáků ve Vladislavi
 6.2.2020 Pohádka Zlatovláska – divadlo Pasáž v Třebíči
25.2.2020 Maškarní rej ve třídě Motýlků
4.3.2020 Maškarní rej ve třídě Zajíčků
září 2021 Pečení brambor
   říjen 2021 Informativní schůzka
22.10.2021 Dravci v mš
listopad 2021 Včely v mš
     1.11.2021 Halloween
24.11.2021 Život včel
26.11.2021 Jóga pro děti
10.12.2021 Korálkohraní
14.12.2021 Létající barvy
leden 2022 Zvířátka v zimě