Plánované akce

TERMÍN AKCE
   Pečení brambor na školní zahradě
7.10.2019  Informativní schůzka
  Screeningové vyšetření zraku
  Dopravní legrácky – Národní dům v Třebíči
21.11.2019 Vánoční fotografování
  Návštěva pana Mikuláše v MŠ
 8.12.2019 Zpívání při rozsvícení vánočního stromu
 12.12.2019 Vánoční tvoření pro rodiče a veřejnost
  Vánoční nadílka
  7.1.2020 Školní zralost – Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková
  Návštěva pohyblivého betléma u Dvořáků ve Vladislavi
 6.2.2020 Pohádka Zlatovláska – divadlo Pasáž v Třebíči
25.2.2020 Maškarní rej ve třídě Motýlků
4.3.2020 Maškarní rej ve třídě Zajíčků
září 2021 Pečení brambor
     
   
   
       
   
  i