Plánované akce

TERMÍN AKCE
   Schůzka s rodiči
   Beseda o houbách s panem Kopečným
    Screeningové vyšetření očí – Mgr. Jeřábková
   Pečení brambor na školní zahradě
    
    
    
   
    
   
   
   
   
   
   
     
   
    
         
   
   
    
   
 .  
   
   
   
   
   
   
   .