Plánované akce

TERMÍN AKCE
20.9.2018  Pečení brambor na školní zahradě
1.10.2018  Schůzka s rodiči 
 9.10.2018 Papoušci v MŠ
24.10.2018 Podzimní tvoření v MŠ
3.11.2018 Vítání občánků
 5.11.2018 Beseda o houbách s panem Kopečným
 5.11.2018  Přednáška o školní zralosti
12.11.2018 Screeningové vyšetření očí – Mgr. Jeřábková
  15.11.2018  Vánoční fotografování
2.12.2018 Vánoční zpívání u stromu
 4.12.2018 Mikuláš a čert v MŠ
  Fond Sidus – sbírka
7.12.2018 Návštěva kina – Pat a Mat zimní radovánky
13.12.2018 Návštěva knihovny s předškoláky
  Projekt – Stavitelem od tří let
     
   
    
         
   
   
    
   
 .  
   
   
   
   
   
   
   .