Návštěva knihovny

Ve čtvrtek dne 5.10.2017 navštívíme s předškolními dětmi místní knihovnu. Děti si knihovnu prohlédnou a mohou si vypůjčit knížku. Návštěva knihovny proběhne odpoledne kolem 13.30 hodin.