INFORMACE – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZdr

Informujeme tímto rodiče-zákonné zástupce, že kromě dětí s povinným předškolním vzděláváním je od 12.4.2021,  na základě ustanovení  Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 6.4.2021,  umožněna docházka do mateřské školy také  dětem rodičů zaměstnaných v integrovaném záchranném systému   a krizové infrastruktuře. Výčet vybraných profesí najdete v čl. 14 uvedeného dokumentu.