Pozvánka na opékání

Zveme vás na opékání, které se bude konat na závěr školního roku, dne 28.6.2019 v 15:45 hodin na školkové zahradě. Vezměte si s sebou špekáček a klacek na opékání. Pečivo a pití bude zajištěno.