Uzavření MŠ

Z důvodu havárie kotle, bude MŠ v pondělí dne 29.10.2018

a v úterý dne 30.10.2018 uzavřena.