Přednáška o školní zralosti

PŘEDNÁŠKA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI PROBĚHNE 5.11.2018 V 15:00

K uvedenému tématu budou hovořit a diskutovat:

Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková- speciální pedagog PPP a SPC Vysočina

Mgr. Iva Tichá- Speciální pedagog ZŠ Vladislav

Mgr. Jitka Votavová- výchovný poradce ZŠ Vladislav

Využijte jedinečné nabídky.

Přednášky se může účastnit i ten, kdo nebyl předem nahlášen.