Informační schůzka

Informační schůzka se uskuteční v mateřské škole ve Vladislavi 

v pondělí dne 16.4.2018 v 15.30 hodin.