Informační schůzka k zápisu do 1. třídy

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Vladislav

zve rodiče předškoláků na


INFORMAČNÍ SCHŮZKU K ZÁPISU

Schůzka se koná v úterý 27.3.2018 v 15.30 hod. v mateřské škole.

 

Rodiče budou na schůzce seznámeni s průběhem  formální (administrativní)  i motivační části zápisu a se zásadami přípravy dítěte na školní docházku.