Oznámení o přerušení provozu MŠ (ván. prázd.)

Základní škola a mateřská škola Vladislav
675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz
**********************************************************************************************
Č.j. ZMŠV-180/17                                                                                       Ve Vladislavi, 25.10.2017

Rodičům-zákonným zástupcům
dětí navštěvujících MŠ Vladislav

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Vladislav oznamuje ,že
v souladu s § 3 odst.2 Vyhlášky č. 43/2006 Sb.
bude z provozních důvodů
ve dnech 27.12.2017 – 29.12.2017
přerušen provoz mateřské školy.

Provoz mateřské školy bude znovu zahájen v úterý 2.1.2018.

Pozn.: Protože přerušení provozu nepřesahuje v měsíci 5 pracovních dnů, výše úplaty za měsíc prosinec 2017
zůstává nezměněna.

Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

V případě potřeby vydá ředitelství školy rodičům nebo jiným zákonným
zástupcům potvrzení o přerušení provozu MŠ.

Vlastimil Maštera,ředitel školy