Zahájení školního roku

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Ředitelství Základní školy  a mateřské školy Vladislav oznamuje, že školní rok 2017/18 bude zahájen ve všech třídách základní školy

v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin.

Předpokládané ukončení školního programu: 8.45 hod.

Počínaje dalším vyučovacím dnem, tj. 5. zářím, bude již probíhat výuka  dle rozvrhu se začátkem v 7.30 hod. a ukončením dle rozvrhu jednotlivých tříd.

                                                                      Vlastimil Maštera, ředitel školy