Ukončení školního roku

Ukončení školního roku se uskuteční v pátek dne 30.6.2017 v 15.30 hodin ve třídách MŠ.

Program: vystoupení dětí ve třídách, rozloučení s předškoláky

                   za příznivého počasí opékání buřtíků