Změna výše stravného

Základní škola a mateřská škola Vladislav

675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz

Č.j. ZMŠV – 32/17 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE STRAVNÉHO V REŽIMU ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ


Ředitelství Základní školy a mateřské školy Vladislav oznamuje, že vzhledem k podstatnému zvýšení nákladů na nákup potravin k přípravě jídel pro školní stravování budou od 1.4.2017 zvýšeny ceny jídel u strávníků ve všech věkových kategoriích.

Pozn.: stávající ceny jídel platí od 1.11.2013.

Ceny jídel platné od 1.4.2017:

CENA OBĚDA V KATEGORIÍCH PODLE VĚKU
3 – 6 let 19,00 Kč
7 – 10 let 22,00 Kč
11 – 14 let 24,00 Kč
15 let a více 25,00 Kč
 
CENY DOPLŇKOVÝCH JÍDEL pro děti z MŠ
Přesnídávka 3 – 6 let 8,00 Kč
7 let 9,00 Kč
Svačina 3 – 6 let 8,00 Kč
7 let 9,00 Kč

Děkujeme za pochopení. 

Ve Vladislavi, 3.3.2017

Mgr. Vlastimil Maštera, ředitel školy