Změna provozu o jarních prázdninách

Č.j. ZMŠV-19/17                                                                   Ve Vladislavi, 8.2.2017

Rodičům-zákonným zástupcům
dětí navštěvujících MŠ Vladislav

OZNÁMENÍ O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
V OBDOBÍ 20.-24.2.2017

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Vladislav oznamuje ,že
v období 20.-24.2.2017 bude mateřská škola v provozu.

Upozornění: v případě malého počtu docházejících dětí bude provoz
mateřské školy omezen na 1 třídu.

Pozn.: Původní rozhodnutí o přerušení provozu ze dne 15.12.2016 bylo
změněno na základě závěrů vyřízení stížnosti rodičů.

                                                                   Vlastimil Maštera, ředitel školy