Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Č.j. ZMŠV-15/17                                                     Ve Vladislavi,26.1.2017

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ ČERVENEC-SRPEN 2017

     Ředitelství Základní školy Vladislav oznamuje rodičům dětí docházejících do mateřské školy, že v měsících červenci a srpnu 2017 bude provoz mateřské školy organizován takto:

     1.7. – 18.7.2017
     Mateřská škola bude v běžném provozu. Z důvodu plánování režimu v MŠ a stravování v ŠJ je nutné dítě k docházce v tomto období přihlásit (zákonní zástupci tak již učinili v průběhu ledna).
     Výše úplaty za předškolní vzdělávání za uvedené období je stanovena dle odst.6 směrnice ředitele školy ze dne 28.6.2016,č.j.ZMŠV-130/16, a činí:
     – v případě celodenní docházky 132.- Kč
     – v případě docházky na max. 4 hod. denně 87.-Kč.
Částku budou hradit zákonní zástupci dětí přihlášených k docházce v uvedeném období bez ohledu na skutečnou docházku dítěte. Hrazení úplaty se netýká dětí, kterým je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně (§123,odst.2 šk.zákona).
     Stravné bude hrazeno zálohově na konci měsíce června, podle počtu dní, ve kterých je dítě v uvedeném období přihlášeno k docházce.

     19.7. – 31.8.2017
     Provoz mateřské školy bude přerušen.

Pozn.: Rozhodnutí o provozu MŠ v době hlavních školních prázdnin bylo vydáno již v lednovém termínu na žádost zákonných zástupců, která byla podána na informační schůzce dne 22.11.2016.

Vlastimil Maštera, ředitel školy