Pozvánka na Předškoličku

Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče do naší

PŘEDŠKOLIČKY

Předškolička je cyklus několika programů, ve kterých se budoucí školáci zábavnou formou postupně seznamují se základní školou. Informace o škole a přípravě předškoláků na školní docházku dostanou v průběhu programů také rodiče. Programy připravují a vedou učitelky 1. stupně ZŠ.

Účast na Předškoličce samozřejmě není povinná, ale určitě ji doporučujeme. Upozorňujeme, že předškolák se může účastnit programu jen v doprovodu rodiče!

Termíny Předškoličky :

Úterý 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6.


Sraz účastníků Předškoličky je vždy v 15.30 hodin u hlavního vchodu do budovy základní školy.
Prosíme účastníky, aby si donesli obuv na přezutí. Šatna bude k dispozici. Děkujeme.