Informační schůzka pro rodiče předškoláků

   Důležitá informace pro rodiče předškolních dětí:

V úterý 20. prosince  v 15.30 hod. se koná v mateřské škole

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

Téma: Změny ve vyřizování odkladů začátku povinné školní docházky v souvislosti se změnou termínu zápisu
do 1.ročníku ZŠ

Účast na schůzce doporučujeme především rodičům, kteří uvažují o podání žádosti o odklad pro své dítě nebo mají pochybnosti o školní zralosti svého dítěte.