Oznámení o přerušení provozu MŠ (vánoční prázd.)

Č.j. ZMŠV- 167/16                                               Ve Vladislavi, 21.10.2016

Rodičům-zákonným zástupcům dětí navštěvujících MŠ Vladislav

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Vladislav oznamuje, že v souladu s § 3 odst.2 Vyhlášky č. 43/2006 Sb. bude z organizačních důvodů ve dnech 23.12.2016 – 1.1.2017 přerušen provoz mateřské školy.

Provoz mateřské školy bude znovu zahájen v pondělí 2.1.2017.

Pozn.: Protože přerušení provozu nepřesahuje v měsíci 5 pracovních dnů, výše úplaty za měsíc prosinec 2016 a leden 2017 zůstává nezměněna.

V případě potřeby vydá ředitelství školy rodičům nebo jiným zákonným zástupcům potvrzení o přerušení provozu MŠ.

                                                                        Vlastimil Maštera,ředitel školy