Oznámení o přerušení provozu MŠ

       Základní škola a mateřská škola Vladislav

                      675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz

**********************************************************************************************

Č.j. ZMŠV- 159/16                                                                                                Ve Vladislavi, 3.10.2016

 

Rodičům-zákonným zástupcům

dětí navštěvujících MŠ Vladislav

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Vladislav oznamuje, že v souladu s § 3 odst.2  vyhlášky č. 43/2006 Sb.  bude z vážných technických důvodů ( přerušení dodávky elektrické energie)

ve čtvrtek 27.10.2016

přerušen provoz mateřské školy a školní jídelny.

 

Provoz mateřské školy a školní jídelny bude znovu zahájen v pondělí 31.10.2016.

V případě potřeby vydá ředitelství školy rodičům nebo jiným zákonným zástupcům potvrzení o přerušení provozu MŠ.

 

Vlastimil Maštera,ředitel školy