Rozhodnutí o přijetí do MŠ

       Základní škola a mateřská škola Vladislav
675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz

 

Č.j.:   ZMŠV-95/16                                                                          Ve Vladislavi, 12.5.2016

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona    č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Vladislav u těchto dětí:

Reg.č. Výsledek řízení Doch. Přijat(a) od: Další ust. Č.j.
01-16 přijata CD 1.9.2016 x ZMŠV-75/16
02-16 přijata CD 2.1.2017 x ZMŠV-76/16
03-16 přijat CD 3.10.2016 x ZMŠV-77/16
05-16 přijat CD 1.9.2016 x ZMŠV-78/16
06-16 přijata CD 12.10.2016 x ZMŠV-79/16
08-16 přijata CD 14.11.2016 x ZMŠV-80/16
09-16 přijata CD 1.9.2016 x ZMŠV-81/16
10-16 přijata CD 15.2.2017 x ZMŠV-82/16
11-16 přijata CD 1.9.2016 x ZMŠV-83/16
12-16 přijat OD 10.10.2016 x ZMŠV-84/16
13-16 přijat OD 1.9.2016 x ZMŠV-85/16
14-16 přijat CD 17.3.2017 x ZMŠV-92/16
15-16 přijata CD 13.11.2016 x ZMŠV-86/16
16-16 přijat CD 1.11.2016 x ZMŠV-87/16
18-16 přijat OD 1.9.2016 x ZMŠV-89/16
19-16 přijata CD 1.9.2016 x ZMŠV-90/16
Vysvětlivky: CD=celodenní docházka, OD=omezená docházka, na max. 4 hodiny denně

 Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádostí zákonných zástupců výše uvedených nezletilých uchazečů. U výše uvedených žádostí ředitel školy vyhověl žádosti  v plném rozsahu. V ostatních případech obdrží žadatel(ka) samostatné rozhodnutí poštou.

Rozhodnutí zveřejněno dne 12.5.2016 v souladu s ustanovením § 183,odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.

                                                             Vlastimil Maštera

                                                       ředitel Základní školy a mateřské školy Vladislav