Přerušení provozu MŠ o prázdninách

Základní škola a mateřská škola Vladislav

                      675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz

**********************************************************************************************

Č.j. ZMŠV-71/16                                             Ve Vladislavi, 27.4.2016

 

Rodičům-zákonným zástupcům dětí docházejících do MŠ Vladislav

 

  1. Sdělení k avizované možnosti provozu MŠ v období červenec-srpen 2016

Vzhledem k tomu, že počet dětí závazně přihlášených  k docházce    do mateřské školy na dny 1.-18.7.2016 nebo 18.-31.8.2016 nedosáhl minimálního počtu   dohodnutého se  zřizovatelem (oznámení ze dne 21.3.2016, č.j. ZMŠV-60/16), nebude mateřská škola  v uvedeném období  v provozu.

 

2. Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v období červenec-srpen 2016

Ředitelství Základní školy a mateřské školy oznamuje, že v souladu s § 3 odst.1 vyhlášky č. 43/2006 Sb. bude z organizačních důvodů

v období od 1.7.2016 do 31.8.2016 přerušen provoz mateřské školy.

 

Rozhodnutí o přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

V případě potřeby vydá ředitelství školy rodičům nebo jiným zákonným zástupcům potvrzení o přerušení provozu mateřské školy.

 

Vlastimil Maštera, ředitel školy