Naše školka

Mateřská škola ve Vladislavi je od 1.1.2003 jedním z útvarů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Vladislav. Předškolní vzdělávání zde probíhá ve dvou třídách (Motýlci a Zajíčci) v provozní době od 6.30 do 16.00 hodin. Průběh výchovně vzdělávacího procesu je určen školním vzdělávacím programem.

Mateřská škola je spolu se školní jídelnou umístěna mimo hlavní školní areál v části obecní víceúčelové budovy. Kromě tříd s hernami, šatnami a hygienickým zázemím má k dispozici také školní zahradu za budovou.

Třídy jsou věkově heterogenní, děti jsou zařazovány do tříd tak, aby jejich počet byl v obou třídách přibližně stejný. V obou třídách se uplatňují stejné metody a formy práce. Mateřská škola nemá speciální zaměření, poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, děti mají dostatek prostoru i pro individuální činnost.